Savings Consciousness Week 2020

Sa panahon ng kagipitan, bunga ng pag-iipon ay maasahan.